هاست دانلود

 با عرض پوزش خدمت کاربران محترم در حال حاضر هاست دانلود ارائه نمی شود

 PlanPlan  1Plan  2Plan  3
Plan  4
Plan  5
Plan  6
Disc Space5GB
10GB
20GB
50GB100GB200GB
 Data Transfe100GB
150GB
300GB
500GB800GB1200GB
 Addon DomainUnlimitted
Unlimitted
Unlimitted
UnlimittedUnlimittedUnlimitted
Control Paneldirectadmin
directadmin
directadmindirectadmindirectadmindirectadmin
 هزینه ماهیانه (تومان)5000
9000
15000
250004500070000
 هزینه سالیانه (تومان)40000
70000
130000
200000 350000600000
سفارش آنلاین